Meslek Etiği ve Deontoloji Konferansı

Meslek Etiği ve Deontoloji Konferansı
Değerli Üyelerimiz
 
Bilindiği gibi optisyenlik-gözlükçülük mesleği mensuplarının birbirleri, kamu kurum ve kuruluşları ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak ve meslekî disiplini ve ahlâkı tesis etmek üzere, deontoloji bakımından uymak zorunda oldukları ilkeleri ve diğer kuralları düzenlemek amacıyla Türk Optisyen Gözlükçüler Birliği tarafından bir “Deontoloji Yönetmeliği ve Meslek Etiği Kuralları” hazırlanmıştır.
 
IV. Bölge Konya Optisyen Gözlükçüler Odası olarak, sektörümüzde giderek artan, toplum sağlığını tehlikeye sokan ve mesleki saygınlığımıza zarar veren uygulamaları engellemek ve herkes için sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak için temel etik ve deontolojik bilgiler ve son yasal düzenlemeler hakkında sizleri bilgilendirmek için tüm üyelerimizin katılacağı meslek içi eğitimi günleri düzenlenmesi kararı almış bulunuyoruz. 
 
05-06 Şubat 2022 tarihlerinde odamız tarafından gerçekleştirilecek Meslek Etiği ve Deontoloji Konferansları konunun ülkemizdeki en saygın uzmanlarından ve Türk Optisyen Gözlükçüler Birliği Deontoloji Akademik Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Bülent KIRAN tarafından verilecektir.
 
Tüm üyelerimize açık ve ücretsiz olan eğitimler mecburi meslek içi eğitim olup, eğitime katılan üyelerimiz Odamız ve eğitmen onaylı “Meslek içi Eğitimi Katılım Sertifikası”  alacaklardır.
 
Katılımınız için ilgilerinizi rica ederiz.
 
Bilgilerinize, saygılarımızla
 
Meslek Etiği ve Deontoloji Konferans Günleri
05-06 Şubat 2022, Konya Ticaret Odası Konferans Salonu 
 
EĞİTİMCİ:
Dr. Öğr. Üyesi Bülent KIRAN
Türk Optisyen Gözlükçüler Birliği Deontoloji Danışmanı
Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eczacılık İşletmeciliği Anabilim Dalı Başkanı
Türk Eczacılar Birliği 41.Dönem Yüksek Haysiyet Divanı Üyesi
 
05 Şubat 2022 Cumartesi 1. Gün (1. Grup) Program:
09.00-10.00 Kayıt: (Katılımcı masasında imzaların alınması)
10.30-11.00 Açılış Konuşmaları
11.00-12.30: Konferans
12.30-13.30: Kapanış ve Sertifika Töreni
Yer: Konya Ticaret Odası Konferans Salonu
 
06 Şubat 2022 Pazar 2. Gün (2. Grup) Program:
12.30-13.30 Kayıt: (Katılımcı masasında imzaların alınması)
13.30-14.00 Açılış Konuşmaları
14.00-15.30: Konferans
15.30-16.30: Kapanış ve Sertifika Töreni
Yer: Konya Ticaret Odası Konferans Salonu
 
Dr. Öğr. Üyesi Bülent KIRAN'ın Mesleki Özgeçmişi:
Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 1984 mezunu. Aynı Fakültede 2004 yılından bu yana Eczacılık İşletmeciliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesidir.
Tıp Fakültesi Halk Sağlığı alanından Yüksek Lisans ve Doktoralı, öncesinde Serbest Eczacı, Dokuz Eylül Üniversitesinde Hastane Eczacısı, Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü ve daha sonra Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı olarak uzun yıllar görev yaptı.
İzmir Eczacı Odası’nda 1986 tarihinden bu yana Yönetim Kurulu Üyeliği, Yönetim Kurulu Genel Sekterliği, Haysiyet Divanı Başkanlığı, Genel Koordinatörlük görevlerinde bulundu. Halen Türk Eczacıları Birliği Büyük Kongre Delegesidir.
İzmir Adalet Komisyonunda Adli Bilirkişidir.
Türk Eczacıları Birliği’nde Deontoloji Komisyonu ve Yüksek Haysiyet Divanı Üyesidir. 
Türkiye’nin İlk ve Tek olan Eczacılık Deontolojisi ve Disiplin Hukuku kitabının yazarıdır.
100’den fazla mesleki makale, 1 kitap, 3 kitap bölümü, çok sayıda tebliğ ve mesleki dergi yazıları bulunmaktadır.
Türk Optisyen Gözlükçüler Birliği Deontoloji Akademik Danışmanıdır. 
VI. Bölge Konya Optisyenler ve Gözlükçüler Odası © 2019 Tüm hakları saklıdır.