Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Girmiştir.

Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Girmiştir.

Değerli Meslektaşlarımız

Birlik ve Odalarımızca uzunca bir süredir üzerinde çalıştığımız Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 16.03.2023 tarihli Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yeni düzenlemelerin tüm meslek mensuplarımız adına hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sn.Vedat Bilgin başta olmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yrd.Opr.Dr.Sn.Ertuğrul Soysal, Genel Sağlık Sigortası Gen.Müd.Prof.Dr.Sn.Gökhan Tuna Öztürk, Tıbbi Cihaz Daire Bşk.Uzm.Ecz.Sn.Alkan Demirtaş, Tıbbi Cihaz Şube Müdürümüz Tarık Tuncer'e tüm meslektaşlarımız adına teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı iletiyoruz.

Görmeye Yardımcı Tıbbi Malzemelerle İlgili Yapılan Yeni Düzenlemeler Aşağıdaki gibidir.

MADDE 17- Aynı Tebliğin 3.3 numaralı maddesinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.
a) 3.3.1 numaralı alt maddesinin dokuzuncu fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan ‘’ve Kurumla sözleşmesi devam eden vakıf yükseköğretim kurumlarıyla işbirliği protokolü bulunana özel hastanelerde’’ ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.
b) 3.3.3.A numaralı maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
(5) Gözlük cam ve çerçevelerinin miat süresi 14 (ondört) yaş ve altı çocuklar için 1 (bir) yıl, 14 (on dört) yaş üzeri hastalar için 2 (iki) yıldır. Ancak kırma kusurunun 0.5 diyoptrilik değişiklik göstermesi halinde gözlük camı süresinden önce yenilenebilir. 14 (ondört) yaş ve altı çocuklarda ise silendirik değerin 0.25 diyoptri veya silendirik aksın 10 derecenin üzerinde değişiklik göstermesi halinde gözlük camı süresinden önce yenilenebilir.’’
c) 3.3.3.B numaralı alt maddesinin birinci fıkrasında yer alan ‘’ve Kurumla sözleşmesi devam eden vakıf yükseköğretim kurumlarıyla işbirliği protokolü bulunan özel hastanelerce’’ ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
‘’(3) Teleskopik gözlükler sağlık kurulu raporuyla /e-raporla 18 (on sekiz) yaş ve altı çocuklar ile 25 (yirmi beş) yaş ve altı öğrenci olanlarda yılda bir yenilenir. Bunların dışındaki kişilerde 2 (iki) yılda bir yenilenebilir.’’
ç) 3.3.3.C numaralı alt maddesinin birinci fıkrasında yer alan ’’ve Kurumla sözleşmesi devam eden vakıf yükseköğretim kurumlarıyla işbirliği protokolü bulunan özel hastanelerce’’ ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
d) 3.3.3 numaralı maddesine aşağıdaki altı madde eklenmiştir.
3.3.3.D Prizmatik cam
(1) Kalıcı çift görme bozukluğu nedeniyle çift görme şikâyetinin 6 (altı) ay ve üzerinde devam etmesi halinde başvuran parlitik ve restriktrif şaşılık hastalarında bu durumun üçüncü basamak resmi sağlık hizmeti sunucularınca düzenlenen üç göz sağlığı ve hastalıkları uzmanının yer aldığı sağlık kurulu raporunda/e-raporda belirtilmesi halinde bedeli Kurumca karşılanır.
(2) Prizmatik camlar sağlık kurulu raporuyla/e-raporla 3 (üç) yılda bir yenilenir. Ancak, prizmatik cam derecesinin değişimi halinde yılda bir yenilenebilir.’’

EK-3D Görmeye Yardımcı Tıbbi Malzeme Fiyat Listesini İncelemek İçin Tıklayınız..

Bilgilerinize, saygılarımızla

VI. Bölge Konya Optisyenler ve Gözlükçüler Odası © 2019 Tüm hakları saklıdır.