Veri Sorumluları Siciline Kayıt Hakkında Kamuoyu Duyurusu

Veri Sorumluları Siciline Kayıt Hakkında Kamuoyu Duyurusu

Değerli Meslektaşlarımız

Bilindiği üzere KVKK uyum süreci kapsamında ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan; gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için 31.12.2021 tarihine kadar Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine (VERBİS) kayıt zorunluluğu getirilmiştir. Bu doğrultuda optisyenlik müesseselerinin veri işleme faaliyetleriyle ilgili bilgileri kategorik bazda VERBİS sistemine beyan etme zorunlulukları bulunmaktadır.

Önemle hatırlatmak gerekir ki! VERBİS başvuru formunun sadece sistemine girilmesi veya posta, kargo, kurye veya KEP adresi ile Kişisel Verileri Koruma Kurumuna gönderilmesi VERBİS’e kayıt ve bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmiş olması için yeterli değildir.

VERBİS’e kayıt ve bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmiş olması için VERBİS’e kayıt başvuru formunun Kişisel Verileri Koruma Kurumuna posta, kargo, kurye veya KEP adresi ile gönderilmesi ve Kurumca onaylanması akabinde başvuru formunda belirttiğiniz e-mail adresine Kurum tarafından size iletilen “kullanıcı adı” ve “parola” ile VERBİS Sistemi’ne girilerek ilgili verilerin işlenmesi gerekmektedir.

Diğer yandan, her ne kadar 31.12.2021 tarihine kadar kayıt zorunluluğu olsa da bu tarihi kaçırmış olan optisyenlik müesseselerinin VERBİS’e kayıt yükümlülüğünü yerine getiremeyecekleri anlamına gelmemektedir. VERBİS; kesintisiz olarak erişim, başvuru ve bildirim düzenlemesine açık olup hâlihazırda sistem üzerinden başvuru yapılabilmesi ve bildirim düzenlenmesi imkânı bulunmaktadır.

VERBİS’e kayıt zorunluluğu olmasına rağmen işbu zorunluluğu yerine getirmeyen optisyenlik müesseselerinin, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından tespiti halinde ağır para cezalarına maruz kalabileceğini hatırlatır, bu nedenle eksik başvuru ve bildirimlerin bir an önce tamamlanması gerektiğini önemle hatırlatırız.

Nitekim yukarıda izah edilen hususlar doğrultusunda bugün Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından da bir duyuru yapılmıştır. K.V.K.K tarafından yapılan duyuruyu okumak için tıklayınız..

Saygılarımızla, bilgilerinize

VI. Bölge Konya Optisyenler ve Gözlükçüler Odası © 2019 Tüm hakları saklıdır.