Tam Kapanma Süreci Hakkında Bilgilendirme

Tam Kapanma Süreci Hakkında Bilgilendirme
Değerli meslektaşlarım,
 
Bütün dünyayı ve ülkemizi bir yıldır etkisi altına alan pandemik koşullar tüm sektörler gibi optik sektörünü de etkilemiştir. Telafi edilmesi çok zor maddi ve manevi kayıplarımızın olduğu bu süreçte ekonomik açıdan hiçbir dönemde karşılaşmadığımız sorunlar ve zorluklarla karşı karşıya kaldık birçoğumuz yakınlarımızı hatta sevdiklerimizi ebediyete uğurladık.
 
Bu olağanüstü koşullarda meslek mensuplarımızın müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğimizin gelişimine katkı sağlamak amacıyla mesleğin genel menfaatlerine uygun politikalar yürüterek sizlere hizmet etmeye çalıştık.
 
Ülkemizde son aylarda yaşanan vaka artışlarını önlemek amacıyla devletimiz tarafından bir dizi ek tedbir ve önlemler alınmaktaydı, fakat vaka sayılarındaki artış kontrol altına alınamadığından vakaların korkutucu sayılara ulaşması sebebiyle ülke genelinde tam kapanma sürecine geçilmiştir.
 
Türkiye genelinde faaliyet gösteren 8.000 Optisyenlik müessesesinin tam kapanma sürecinde açık olacağına ilişkin Sağlık Bakanlığınca 81 İl Valiliğine yazılar gönderilmişken son dakikada verilen bir karar ile Optisyenlik müesseselerinin kapatılmasına karar verilmiştir. Oda Yönetim kurulumuz bu olağanüstü duruma kısa sürede reaksiyon göstererek mülki amirlerimiz,  il sağlık müdürümüz, bakanlık bürokratları ve siyasilerimizle irtibata geçmiş, gerek halk sağlığı gerekse kamu yararına hiçbir karşılığı ve faydası olmayan bu kararın düzeltilmesine yönelik girişimlerde bulunmuştur.
 
Birlik ve Odalarımızın ayrı ayrı yaptığı girişimler sonucunda maalesef bürokrat, teknokrat ve siyasiler daha önce verdikleri yanlış kararı yumuşatmak adına nöbetçi gözlükçü uygulamasına geçileceğini açıklamak suretiyle kamuoyunda oluşan yoğun baskı ve eleştirilerden kurtulmak amacıyla bir ara çözüm üretme yoluna gitmişlerdir.
 
Nitelikli göz ve görme sağlığı hizmetlerine tam kapanma sürecinde vatandaşlarımızın ulaşamaması ile yaşanılan mağduriyetler, gösterilen tepki ve kamuoyu baskısı ile gözlükçülük mesleğinin bir sağlık mesleği olduğu bu süreçte 80 milyon vatandaşımızın hafızasına kazınmıştır. Meslek kanunumuzda kıyasen gözlükçülerin nöbet uygulaması yapması yasaklanmış olmasına rağmen bakanlığın kıyasen nöbet uygulamasına geçmiş olması yaşadığımız kaosu özetlemeye yetmektedir.
 
Optisyenlik Müesseselerinin nöbet sistemine geçeceğinin İçişleri Bakanlığımız tarafından açıklanması ile ilçe kaymakamlıkları ve ilçe sağlık müdürlüklerinin nöbet listesi hazırladıkları bilgisi tarafımıza ulaşması üzerine Oda Yönetim Kurulumuz ilimizdeki mülki amirlerimiz bir dizi görüşmeler gerçekleştirmiş ve devamında Birlik ve Odalarımızın aldığı ortak kararın da bu yönde olması sonucunda saat 04.05.2021 saat 17:30 da Konya özelinde Ereğli ve Akşehir hariç tatil günlerini de kapsayacak şekilde nöbet çizelgelerinin odamızca hazırlanması hususunda mutabık kalınmış il, ilçe temsilcilerimizde bilgilendirilmiş gece 24:00 e kadar listelerin odamızca hazırlanarak makam onayına sunulması talep edilmiştir.
 
Konya ili Selçuklu ilçemizde İçişleri bakanlığı genelgesine göre ‘’on iki’’ gün boyunca sadece ‘’on iki’’ optisyenlik müessesesi nöbet tutacakken Selçuklu kaymakamımızla yaptığımız görüşmeler neticesinde ‘’on iki’’ gün boyunca ‘’yetmiş iki’’ optisyenlik müessesesine nöbet yazılmasını sağlamış olmamıza rağmen bazı meslek mensuplarımızın nöbet günlerinin hafta sonuna gelmesinden, bazılarının ise bayram tatiline gelmesinden dolayı bir memnuniyetsizlik olduğu ve oda yönetim kurulumuza eleştiriler yöneltildiği bilgisi tarafımıza ulaşmıştır.
 
Selçuklu ilçemizde ‘’altı’’ diğer ilçelerimizde ise her gün ‘’bir’’ optisyenlik müessesesinin nöbetçi kalacağı şekilde; meslek mensuplarımız ve müessese sahipleri nöbet uygulamasına geçileceğine ilişkin SMS ile bilgilendirilmiş ve nöbet tutmak isteyen herkese aşağıda işaret edilen kriterler doğrultusunda nöbet yazılmıştır.
 
- Vatandaşlarımızın göz ve görme sağlığına hizmetlerine kolay ulaşımı,
- Optisyenlik müessesesinin adresi ve bulunduğu semt,
- Üye kayıt ve üyelik vecibelerini yerine getirme,
- Meslek etiği ve deontolojik kurallara uyma,
 
Nöbet listeleri tanzim edilirken ‘’oda hizmetlerinden yararlanma’’ noktasında yürürlükteki yönetmeliklere uygun hareket edilmiş ve hiç kimseye bir ayrıcalık tanınmamıştır. Bu konuda oda yönetim kurulumuza yöneltilen haksız eleştirileri hak etmediğimiz kanaatindeyiz.
 
Değerli meslektaşlarım olağanüstü haller olağanüstü kararların alındığı günlerdir. Tam kapanma sürecinde müesseselerimiz kapatılması Sağlık ve İçişleri Bakanlığı arasındaki koordinasyon eksikliğinden meydana geldiğini düşünüyor, sermaye zincirleri ile ilgili ortaya atılan dedikodulara itibar etmek istemiyoruz.
 
Nöbet uygulamasına geçilmiş olmasından dolayı meslek mensuplarımızdan beklentimiz, bunun kesintisiz bir kamu sağlığı hizmetini yerine getirme görevi olduğu bilinciyle hareket etmeleri, ticari kaygılarla nöbet tutma gayret ve çabası içerisinde olmamalarıdır.
 
Kamu kurumu niteliğinde tüzel kişiliğe sahip bir oda olarak bölgemizdeki tüm kamu kurum ve kuruluşları ile mülki amirlerimizle uyumlu çalışma zorunluluğumuz bulunmaktadır. Sizlerin ve mesleğimizin itibarına zarar verecek bir eylemde bulunmamızı kimse bizlerden beklemesin. Biz bu bilinç ve sorumlulukla mülki amirlerimizle bugüne kadar nöbet tutardık, tutmazdık diye tartışmaya girmedik girmeyeceğiz de. 
 
Nöbet sisteminin mesleki uygulamalarımıza uygun bir görev olmadığını geçmiş ve günümüzdeki tecrübelerimizden edinilmiş bir deneyimdir. Nöbet uygulamasının bir daha olmaması ve meslek mensuplarımızın işyerlerinin bir daha kapanmaması, bölgemizdeki bütün optisyenlik müesseselerinin kısıtlama ve tam kapanma uygulamasının olduğu dönemlerde tamamının açık olması için hukuki ve bürokratik girişimlerimizin halen devam ettiğini de bilmenizi isterim. Bugün yaşadığımız ve üstesinden gelmeye çalıştığımız zorlukları ancak birlik ve beraberlik içerisinde yapacağımız fedakârlıklar ile atlatabiliriz.
 
Sağlık ve İçişleri Bakanlığının yayınlamış olduğu genelgelere, mesleki etik ve deontolojiye aykırı hareket eden nöbetçi olmadığı halde müessesesini açan meslek mensuplarımızdan beklentimiz kurallara uygun hareket etmeleridir.
 
Bu duygu ve düşüncelerle hepinizin Ramazan Bayramını en içten duygularımla kutuluyor sağlık, mutluluk ve huzur içinde daha nice bayramlara kavuşmak dileğiyle hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
 
VI. Bölge Konya Optisyen-Gözlükçüler Odası
Yönetim Kurulu Başkanı
Hüseyin Fatih İŞÇİMEN
VI. Bölge Konya Optisyenler ve Gözlükçüler Odası © 2019 Tüm hakları saklıdır.