Tıbbi Cihaz Satış Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin Bilgilendirme

Tıbbi Cihaz Satış Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin Bilgilendirme

Değerli Meslektaşlarımız

Bilindiği Üzere Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu tarafından Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinde Değişiklik yapılmasına dair yönetmelik 02.09.2020 tarihinde Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe girmişti. 09.02.2021 tarihinde ise Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu tarafından Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği’nin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz yayımlanmıştır.

Yayınlanan Kılavuzun 16 ıncı maddesi 3 üncü fıkrası;
‘’Tıbbi cihazların tüketiciye hitaben gazete, radyo, televizyon ve telefonda satış aracılığıyla veya doğrudan satış yoluyla piyasaya arzı ya da piyasada bulundurulması yasaktır.’’

Yayınlanan Kılavuzun 16 ıncı maddesi 4 üncü fıkrası;
a) ‘’Yalnızca; optisyenlik müesseselerinde satışı, uyarlaması veya uygulaması yapılan cihazların, 
b) Münhasıran sağlık profesyonelleri tarafından kullanılması veya uygulanması öngörülen cihazların, tüketiciye hitaben internet ortamında satışı yasaktır.’’

Yayınlanan Kılavuzun 16 ıncı maddesi 12 inci fıkrası;
‘’İlgili mevzuat uyarınca optisyenlik müessesleri tarafından internet aracılığıyla tüketiciye yönelik olarak numaralı (mihraklı) gözlük camı ve bu camlara özgü imal edilmiş gözlük çerçeveleri ile reçeteli her türlü lens satışı yapılması yasaktır’’

29001 sayılı Yönetmeliğin 28 maddesi 3 üncü fıkrası;
‘’Sağlık meslek mensupları veya sağlık kurum ve kuruluşlarının bünyesinde tıbbi cihaz alanında çalışan teknik elemanlar hakkında ise bağlı oldukları kurum veya meslek örgütü nezdinde disiplin işlemleri başlatılır.’’ şeklinde düzenlenmiştir. 

Yukarıda işaret edilen mevzuat hükümleri ve Oda Disiplin Kurulumuzca alınan kararlara odamız bölgesinde faaliyet gösteren meslek mensuplarımızın riayet etmelerini talep eder, tüketiciye yönelik gerek internet siteleri gerekse sosyal medya hesapları üzerinden tanıtım, reklam ve satış yapamayacaklarını hatırlatırız.

Aksi halde meslek mensuplarımızın birbirleri ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak, meslek disiplin ve ahlâkı koruyup, hâkim kılmak amacıyla Oda Yönetim ve Disiplin Kurulumuz tarafından yürürlükteki kanun, yönetmelik ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde işlem tesis edileceğini bilgilerinize sunarız.

Sevgi ve saygılarımızla

Konya Optisyen-Gözlükçüler Odası 
Yönetim Kurulu 

VI. Bölge Konya Optisyenler ve Gözlükçüler Odası © 2019 Tüm hakları saklıdır.